global web hosting Search Engine News and tips

 

Home Gastenboek Forum

Zelfevalutatie

Revised 05/06/2007.
Home
Graf Mama
Papa Begrafenis
Nani
Oude Foto's
Diversen
Huwelijk Shavina
Mama en Voela
Mama en Khala
60ste Jaardag
75ste Verjaardag
Nederland
Nederland 1
Vakantie Europa
Vakantie Nederland
Nickerie
Ziekenhuis
Aankomst Nasje
Bezoekers
Gebed
Afscheid bij Nasje
Vertrek
Begraafplaats
Rustplaats
Bezoek Graf
Zelfevalutatie
  • Zelfevaluatie

Een mens kan al snel zijn/haar levensdoel vergeten als hij/zij eenmaal beland raakt in de turbulentie van alledag. Dag in dag uit wordt men geconfronteerd met gebeurtenissen en emoties uiteenlopend van intense vreugde tot alles verterend verdriet. Dit alles kan de gedachten en handelingen van de mens zodanig in bezit nemen en bepalen, dat hij er niet aan toekomt zijn werkelijke doel de nodige aandacht te schenken, waardoor hij afdwaald van de koers naar het werkelijke succes en dus in verlies verkeert. Zijn voorbereiding voor het Hiernamaals, raakt verwaarloosd en veronachtzaamd waardoor het, fikse en mogelijk fatale schade oploopt.

Zelfevaluatie leidt tot het corrigeren van fouten (Taubah), het verbeteren en cultiveren van goede eigenschappen en het uitbannen van slechte eigenschappen(Tazkiya-e-Baatin),wat resulteert in het verkrijgen van vergiffenis van Allah, de Almachtige.

Aan de hand van het volgende voorbeeld kunnen we zien hoe belangrijk zelfevaluatie, zelfbeoordeling (Moehaasabah) en zelfinspectie (Moeraaqabah) wel niet zijn.

Voor de uitvinding van moderne navigatie-instrumenten zoals de radar, bevoeren fiere galjoenen verre zeeŽn met als oriŽntatiepunt de sterren. Elk schip had een doel, en dat was het veilig bereiken van de eind- bestemming. En om dat doel te bereiken legde de kapitein elke dag in zijn logboek vast welke afstanden het schip die dag had afgelegd, hoe ver ze uit koers geraakt waren, en met welke snelheid ze voeren. Wanneer bleek dat het schip uit koers geraakt was, liet de kapitein de steven wenden om weer op koers te geraken.  ( Corrigeren van afwijkingen, rectificatie van fouten/ Taubah).

Zo corrigeerde de kapitein elke dag weer zijn koers, zodat hij veilig de eindbestemming zou kunnen bereiken. ( Let wel: hij corrigeerde zijn fout nadat hij eerst de afwijking had kunnen constateren door de situatie te evalueren.)

Als het schip averij opliep door een storm, inspecteerde de kapitein het schip grondig, en na de schade te hebben geÔnventariseerd liet hij het zo snel mogelijk herstellen, zodat ze weer spoedig richting hun eindbestemming konden afstevenen en het verloren tijd konden inhalen.

Zou een kapitein echter continu dronken zijn (door te veel rum te blijven drinken), dan zal hij verdoofd als hij is, zich niet meer bewust zijn van zijn doel, zijn koers, en zijn beperkte tijd. Als gevolg hiervan zal hij van zijn koers afwijken en het ene exotische eiland na het andere aandoen, om daar plezier te beleven. Zo zal hij steeds verder afgedwaald raken van zijn werkelijke bestemming, doordat hij in zijn roes en verdoving het logboek niet meer heeft bijgehouden en de oriŽntatie van zijn koers heeft veronachtzaamd. Al snel zal hij schipbreuk lijden, omdat hij in vreemde wateren verkeerd en er overal klippen en verraderlijke zandbanken hem opwachten. En mocht dat schip als door een wonder niet door de golven zijn opgeslokt, dan wacht het een minstens even dramatisch noodlot, namelijk dat de bemanning omkomt van honger en dorst. Immers de proviand was beperkt, ze waren gebonden aan een tijdslimiet. En die hebben ze overschreden zonder hun kostbare tijd te benutten met het corrigeren van hun afwijking.

We kunnen onszelf vergelijken met het schip. De beperkte proviand met ons tijdelijke leven. De vaten rum met de wereldse verdorvenheden en het verdoofd en dronken raken met de "Ghaflat" d.w.z. zo in de ban raken van het lagere zelf (het ego), dat men het ware doel vergeet. Alleen is het doel hier nu de tevredenheid behalen van Allah, de Almachtige.Vandaar dat men zich moet behoeden van de wereldse verdorvenheden, anders raakt men zo verdoofd erdoor dat men het doel niet meer ziet en sterft zonder het doel te hebben bereikt. Bovendien is ons leven beperkt en kunnen we het ons niet permitteren om afgedwaald te raken van onze koers naar het ultieme doel.

De door een overdosis rum verdoofde schipper besefte niet dat waarmee hij bezig was hem fataal zou worden, en telkens wanneer een bemanningslid hem aanmaande tot inkeer te komen, werd hij kwaad. Hij zag nergens gevaar en was er niet van bewust dat zijn proviand beperkt was. Maar toen zijn schip op de klippen te pletter sloeg en hij uit zijn roes ontwaakte was het al te laat.

  • Waarom ontwaakt de dronken mensheid niet uit de verdovende wereldse verdorvenheden, nu het nog kan?

  • Waarom komen we niet tot inkeer nu het nog kan?

  • Waarom zouden we zo kortzicht zijn als de verdoofde schipper??

Voorwaar, de tijd dringt. Elke dag die voorbijgaat, is er een minder in ons leven. Met het verstrijken van elke dag, komt de dood een dag dichterbij. Laten we nu de opgelopen schade die we in ons zondig leven hebben opgelopen nu schouwen en inventariseren, om het zo goed mogelijk te herstellen. Laten we kijken hoe ver we afgedwaald zijn van ons werkelijke doel, zodat we onze koers alsnog kunnen corrigeren.

Elke dag waarin we niet dichterbij ons doel zijn kunnen komen is tijdverlies geweest, en het zou beter geweest zijn indien we die verspilde dag niet hadden geleefd. Allah, de Almachtige, roept ons op:

Is het geen tijd geworden dat de harten zich uit vrees voor Mij neerbuigen? En ophouden Mij ongehoorzaam te zijn.

 Wil men zichzelf behoeden van het verdoofd raken, dan is het noodzakelijk dat men zich ook behoedt van de oorzaak daarvan, en dat zijn de wereldse verdorvenheden. En dat is een moeilijke zaak als men zichzelf van tijd tot tijd niet onderwerpt aan een zelfinspectie en zelf evaluatie. Vandaar dat het een grote gunst is van Allah, de Almachtige, dat Hij ons het leven heeft geschonken , met oa. daarin de specifieke salaattijden waarin er volop gelegenheid wordt geboden voor zelfevaluatie, het zuiveren van het innerlijke en het ontnuchteren van die verdoving.

Home Gastenboek Forum

PictureIt.org, Copyright 2004-2005. All rights reserved.

Hit Counter